Informacje dotyczące rynków EUR oraz PLN. Zmiana regulaminu.

Drodzy użytkownicy,

Informujemy, że w dniu 12.02.2018 rynki PLN oraz EUR zostaną tymczasowo wyłączone.

W związku z ostatnimi wydarzeniami (wpisaniem niektórych podmiotów zajmujących się kryptowalutami na listę ostrzeżeń KNF) wstrzymujemy działanie rynków walut FIAT do odwołania.

Informujemy również, że pracujemy nieustannie nad rozwiązaniem tego problemu i przypominamy, że bezpieczeństwo Państwa środków oraz płynność finansowa jest dla nas priorytetem, tym samym nie możemy narażać naszych użytkowników na niespodziewane sytuacje ze strony organów.

Prosimy o wycofanie swoich środków PLN oraz EUR do dnia 16.02.2018. Niewycofane środki po tym dniu będą zwrócone na numer rachunku znajdujący się w panelu użytkownika lub na numer rachunku z którego dokonano ostatniego zasilenia.

Zachęcamy tym samym do handlu na rynkach w parze do Bitcoina, gdzie znajdziecie Państwo bogatą ofertę rynków kryptowalutowych.
Zastanawiamy się również nad wprowadzeniem kolejnych crossów z innymi kryptowalutami.

W związku z powyższym nastąpiła zmiana regulaminu. Prosimy się zapoznać z nową treścią http://coinbe.net/strona/terms-and-conditions .

W przypadku braku wyrażenia zgody na postanowienia Regulaminu prosimy o złożenie oświadczenia o wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną na adres [email protected] .

Zespół Coinbe.net

Komentarze: